Zabudnuté heslo

REGISTRÁCIA

Všetko o jednorazových rukaviciach

Čo sú jednorazové rukavice a na čo sa používajú?
Jednorazové rukavice sa bežne vyrábajú z prírodného alebo syntetického kaučuku, ktorý pokrýva celú ruku. Rukavice slúžia k ochrane užívateľa pred škodlivými vplyvmi a/alebo ich nosia zdravotníci, aby chránili seba aj pacientov pred infekciami.

Ako už názov hovorí, jednorázové rukavice sú určené iba na jedno použitie a musia sa potom zlikvidovať.

Čo znamená dvojité navliekanie?
Dvojité navliekanie, alebo tiež nosenie dvoch vrstiev rukavíc, by malo poskytovať maximálnu ochranu v situáciách s vyšším rizikom roztrhania rukavíc – napr. pri práci s obzvlášť agresívnymi chemickými látkami alebo s vysoko rizikovými pacientmi.

Sú rukavice bez púdru úplne bez částic?
V dôsledku rôznych výrobných procesov je možné na rukaviciach bez púdru nájsť minimálne množstvo púdru. Ak je množstvo zbytkového púdru menšie ako 2 mg na rukavicu (podľa skúšobnej metódy EN 455-3), považuje sa rukavica za rukavicu bez púdru.

Typy jednorázových rukavíc

Jednorázové rukavice sa môžu líšiť z hľadiska materiálu, veľkosti a tvaru, vnútorného povrchu, textúry, farby a sterility.

Materiál

Medzi najčastejšie používané suroviny pre výrobu jednorazových rukavíc patrí latex z prírodného kaučuku (NR rukavice), nitrilbutadienový latex (NBR rukavice) a PVC (vinylové rukavice).

Veľkosť a tvar

Jednorazové vyšetrovacie a ochranné rukavice sú obvykle k dispozícií v rôznych veľkostiach – od XS po XL a môžu byť nosené zameniteľne na ľavej aj pravej ruke (obojstranný tvar).

Chirurgické rukavice sú ponúkané vo väčšom počte rôznych veľkostí a sú tvarované anatomicky.

Textúra

Rukavice sú k dispozícií s niekoľkými rôznymi textúrami – od úplne hladkých po rukavice s vrúbkami na končekoch prstoch alebo po celom povrchu, v závislosti na použití.

Vnútorný povrch

Jednorázové rukavice sú buď s púdrom alebo bez púdru.
Púdrované rukavice ponúkajú výhodu ľahšieho navliekania aj so spotenými rukami. Obecne platí, že nepúdrované rukavice z prírodného kaučuku sú šetrnejšie k pokožke – vďaka svojmu výrobnému procesu obsahujú menej chemických rezíduí a vo vode rozpustných proteínov.

Potencionálne podráždenie pokožky je možné minimalizovať vynechaním púdru. Špeciálne výrobne postupy ako napr. syntetické vnútorné povrstvenie alebo chlórovanie, uľahčujú navliekanie rukavíc aj bez púdru.

Farba

Jednorázové rukavice sa predávajú v rôznych farbách podľa zamýšľaného účelu alebo podľa osobných preferencií.

Sterilita

Nesterilné rukavice sa používajú predovšetkým na hygienické účely alebo pre ochranu užívateľa.
Sterilné rukavice sa používajú pre sterilné postupy v nemocniciach či laboratóriách, kde je nutné zabrániť možnej kontaminácií pacientov a/alebo manipulovaných materiálov.

Typy materiálov

Aké sú výhody a nevýhody rôznych materiálov jednorazových rukavíc?

Latex

Latexové rukavice z prírodného kaučuku, bežne nazývané ako latexové rukavice, ponúkajú dobrú odolnosť proti viacerým kyselinám a zásadám.

Aj tieto rukavice však prepúšťajú veľa rozpúšťadiel.

Vďaka vynikajúcej prieťažnosti sú latexové rukavice veľmi pohodlné na nosenie a tradične ponúkajú najlepšie prispôsobenie tvaru ruky a pocit pri nosení.

Hlavnou nevýhodou je, že prírodné latexové proteíny môžu spôsobovať alebo vyvolávať alergickú reakciu na latex.

Nitril

Nitrilové rukavice sa vyrábajú z nitrilbutadienového latexu (NBR), čo je syntetický materiál, ktorý slúži ako alternatíva pre osoby alergické na prírodný latex alebo pre tích, ktorí chcú alergií predísť.

Medzi ďalšie výhody tohto materiálu patrí zvýšená odolnosť proti viacerým chemickým látkam, hlavne proti olejom.

PVC (vinyl)

Vinylové rukavice sú ekonomickou alternatívou pre aplikácie, kde majú mechanické namáhanie a bariérová ochrana menší význam.

Tento materiál je šetrný k pokožke a vhodný pre užívateľov s alergiou na latex alebo na chemikálie.

Nevýhodou je, že rukavice sa nemôžu používať pre manipuláciu s tukmi a tučnými potravinami.

Aký materiál rukavíc si mám vybrať?

Každý užívateľ môže materiálové vlastnosti latexu, vinylu a nitrilu vnímať odlišne. Nasledujúce zrovnanie ponúka hrubý prehľad hlavných materiálových charakteristík a môžu užívateľovi pomôcť vo výbere správneho materiálu pre dané využitie.

Latex Nitril PVC (vinyl)
Komfort
Pružnosť
Úchop / citlivosť
Odolnosť proti roztrhaniu
Prieťažnosť 800% * 600% * 300% *
Odolnosť proti prepichnutiu
Odolnosť proti chemikáliám
Latexové proteíny Prítomné Neprítomné Neprítomné
Akcelerátory Prítomné Obvykle prítomné ** Neprítomné
Zmäkčovadlá Neprítomné Neprítomné Prítomné

* typická prieťažnosť materiálu
** na trhu sú k dispozícií aj nitrilové rukavice bez akcelerátorov
Vysoko odporúčané
Odporúčané
Neodporúčané

Alergie a ako sa proti nim brániť

Aký je potenciál alergie pri jednorazových rukaviciach?
Vo vode rozpustné proteíny, ktoré sa z prírodných latexových rukavíc môžu uvoľňovať vplyvom potu, môžu spôsobovať alergie a patria medzi hlavné dôvody alergických reakcií na jednorazové rukavice.

Alergia na prírodný latexový proteín je alergia bezprostredného typu (typ I).
Alergické reakcie na chemické látky používané vo výrobnom procese sú typu IV (oneskorené).

Existuje nejaký limit pre obsah bielkovín v latexových rukaviciach?
Rukavice bez púdru prechádzajú intenzívnym procesom vylúhovania a prania, aby sa zaistila čo najmenšia úroveň odmasťovatelnej bielkoviny. Pri používaní prírodných latexových (NR) rukavíc však nie je možné vystaveniu alergénnym proteínom úplne zabrániť a taktiež neexistuje žiadny stanovený bezpečný limit.

V rámci kontroly rizík u všetkých rukavíc vyrobených z prírodného kaučuku je preto treba na balení jasne vyznačiť skutočnosť, že rukavice obsahujú prírodný latex spolu s varovaním, že produkt môže vyvolávať alergické reakcie.

Akékoľvek tvrdenia a značenia označujúce, že úroveň bielkovín je nižšia ako je medzná hodnota, nie sú povolené. Podľa normy EN 455-3 je najnižšia úroveň, ktorú môže výrobca tvrdiť u jednorázových lekárskych rukavíc, 50 μg/g.

Ako sa dá alergií na latex zabrániť?
Alergií na latex je možné zabrániť používaním rukavíc bez prírodného latexu – napr. nitrilové alebo PVC rukavice, alebo používaním latexových rukavíc bez púdru a s nízkym obsahom proteínov. Okrem toho je možné alergií predchádzať starostlivosťou o pokožku zahrňujúcu dostatočne osušenie rúk po umytí a pravidelné používanie krému.

Ukazovatele kvality pre jednorázové rukavice

Aké sú najdôležitejšie ukazovatele kvality pre jednorazové rukavice?

Bez dier – úroveň AQL
AQL je štatistické meradlo záruky kvality, ktoré určuje koľko vadných jednotiek je povolené vo várke výrobkov na základe testovania náhodného počtu výrobkov. Čím nižšia je úroveň AQL, tým vyššia je predpokladaná úroveň kvality a osobnej ochrany.

Pre ochranné rukavice proti komplexným rizikám (EN ISO 374-1:2016) a lekárske rukavice (EN455)je v Európe požadovaná štandardná maximálna úroveň AQL 1,5 (1,5 vadných rukavíc zo 100/bal). Tu je potreba stanoviť podľa prísnejších požiadaviek na kontrolu v porovnaní s úrovňami AQL 2,5 alebo 4, ktoré sa častejšie používajú u aplikácií, kde nie je ochrana tak zásadná.

Ťahové vlastnosti – sila pri pretrhnutí
Jednorazové vyšetrovacie rukavice musia poskytovať maximálnu mieru ochrany aj za extrémnych podmienok. Robustnosť a pevnosť v ťahu sú tak kľúčové vlastnosti. Pevnosť v ťahu sa definuje ako sila, ktorú je nutné vynaložiť počas naťahovania skúšobnej vzorky vo vzťahu k jeho pôvodnému prierezu, aby sa skúšobná vzorka pretrhla. Výsledok sa udáva v sile (newtony) na plochu (milimeter štvorcový): N/mm², alebo ekvivalent megapascal (MPa).

Pevnosť v ťahu je parameter materiálu používaný v normách ASTM.
Európske normy označujú silu pri pretrhnutí v newtonoch, čo je parameter objektu (rukavice) závislý na priereze (hrúbke materiálu). Obecne platí, že čím nižšia je pevnosť v ťahu, tým jednoduchšie sa rukavice pretrhne.

Európska norma pre lekárske rukavice (EN 455) predpisuje silu pri pretrhnutí (medián) ≥ 6 newtonov pre vyšetrovacie rukavice vyrobené z prírodného alebo syntetického kaučuku; ≥ 3,6 newtonov pre rukavice z termoplastických materiálov (napr. PVC) a ≥ 9 newtonov pre chirurgické rukavice.

Viac záleží na zložení, nie na váhe
Ťažšie rukavice sú často považované za kvalitnejšie, čo ale nie je úplne správna domnienka. Kvôli nižším nákladom používa väčšina výrobcov výplne, ktoré majú tendenciu byť ťažšie ako polyméry používané v rukaviciach.

Používanie výplni v rozumnej miere je prípustné a môže niektoré vlastnosti rukavíc dokonca zlepšiť, zatiaľčo nadmerné používanie výplní môže viesť k značnému zhoršeniu vlastností rukavíc. Medzi ďalšie faktory ovplyvňujúce kvalitu rukavíc patrí kvalita použitých surovín, konkrétne zloženie, výrobný proces a systém kontroly kvality.

Práca s chemikáliami – poškodenia spôsobené chemikáliami

Čo znamená permeácia, penetrácia a degradácia? Všetky tri termíny popisujú faktory ovplyvňujúce ochranu proti chemickým látkam.

Permeácia

Permeácia popisuje proces, kedy sa chemická látka rozptyľuje a prenika neporušeným materiálom rukavice. Obvykle sa udáva prienikovým časom potrebným k tomu, aby chemická látka úplne prenikla materiálom.

Testuje sa v súlade s normou EN 16523-1:2015.

Penetrácia

Penetrácia sa týka procesu, pri ktorom chemická látka prenika skrz otvory, švy alebo iné nedostatky rukavice.

Testuje sa v súlade s normou EN 374-2:2014.

Degradácia

Degradácia popisuje fyzické zhoršenie stavu materiálu rukavice v dôsledku styku s chemikáliami, čo môže spôsobiť zmrštenie alebo expanziu materiálu, jeho tuhnutie alebo zmenu štruktúry.

Testuje sa v súlade s normou EN 374-4:2013.

Ako vybrať rukavice pre manipuláciu s chemikáliami?
Výber rukavíc je treba zakladať na povahe a potencionálnom nebezpečí manipulovanej látky a type expozície.
Tenké jednorázové rukavice sú navrhnuté pre náhodný styk s chemikáliami a poskytujú dobrú odolnosť a základnú chemickú ochranu v kombinácií s dobrou citlivosťou a pohodlím pri nosení. Obecne platí, že väčšia hrúbka odpovedá dlhšiemu času prieniku látky – platí to však len pre rovnaký materiál.
Nitrilové rukavice sa obvykle uprednostňujú pred jednorazovými latexovými a vinylovými rukavicami vďaka zvýšenej odolnosti proti chemikáliám.

Dajú sa jednorazové rukavice dezinfikovať?
Jednorazové rukavice nie sú k dezinfekcií ani opätovnému použitiu určené!
Presahuje to rámec hodnotení rizík zo strany výrobcu. Takéto postupy predstavujú zdravotné riziko pre pacienta aj zdravotníkov (riziko infekcie, poškodenie pokožky), vzhľadom na to, že mikroskopické vady rukavíc ani výsledky dezinfekcie nie sú viditeľne.
Z právneho hľadiska každá osoba, ktorá vykoná takýto úkon, preberá odpovednosť v prípade infekcií (škôd na zdraví).

Aké rukavice používať pre manipuláciu s cytotoxickými liekmi?
Cytotoxické lieky sú vysoko toxické a stále viac využívané ako látky pre liečbu rakoviny. Vhodná ochrana rúk pred liekmi používanými pri chemoterapií je zásadná a preto je treba vyberať rukavice podľa konkrétneho typu použitej chemickej látky.

Dobrou alternatívou pre manipuláciou s cytotoxickými liekmi sú nitrilové vyšetrovacie rukavice, zatiaľ čo chirurgické rukavice z prírodného latexu alebo syntetického latexu sa odporúčajú pre prípravu lieku na chemoterapiu.

V každom prípade je nutné voliť rukavice otestované pre odolnosť proti liekom pre chemoterapiu podľa ASTM D-6978. Pred použitím je nezbytné skontrolovať, či nie sú rukavice poškodené. Pre zvýšenie ochrany sa naviac odporúča nosenie dvojitej vrstvy.

Predpisy a normy

Aké regulačné požiadavky sa vzťahujú na jednorazové rukavice?

Zdravotnícke prostriedky sú rozdelené do rôznych tried v závislosti na rozsahu rizika pre pacienta. Príslušne triedy pre jednorazové rukavice sú:

– Trieda I – nesterilné vyšetrovacie rukavice
– Trieda Is – sterilné vyšetrovacie rukavice
– Trieda IIa – chirurgické rukavice

Základná norma pre jednorazové rukavice je rada EN 455, ktorá stanovuje požiadavky na bezdierovosť, fyzikálne vlastnosti, rozmery, skúšobné metódy pre biokompatibilitu či požiadavky na značenie.

Nové nariadenie pre zdravotnícke prostriedky vydané v máji 2017 nahradzuje stávajúcu smernicu EU pre zdravotnícke prostriedky (93/42/EHS).

Smernica 93/42/EHS o zdravotníckych prostriedkoch a nariadenie (EU) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch (OOP) sú dva základné regulačné piliere pre jednorazové rukavice v Európe. Prvá menovaná smernica sa týka ochrany pacientov a zdravotníkov, druhá smernica sa týka ochrany užívateľa OOP.

OOP sa delí do troch kategórií v závislosti na riziku, proti ktorému majú chrániť:

– Kategória I – ochrana proti minimálnemu riziku (jednoduché OOP)
– Kategória II – ochrana proti stredne ťažkým rizikám
– Kategória III – ochrana pred smrteľným nebezpečím alebo závažným a nevratným poškodením zdravia (komplexné OOP)

Pre rukavice označené ako OOP platí základná norma EN 420:2003 + A1 2009, ktorá stanovuje obecné požiadavky na ochranné rukavice, napr. bezpečnosť materiálov rukavíc a vlastností produktu(dĺžka, veľkosť, atď.). V kombinácií s normou EN 420:2003 + A1 2009 platí taktiež norma EN
ISO 374-1:201 pre ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom.

Piktogramy a symboly na krabici

Čo znamenajú jednotlivé piktogramy a symboly na krabici jednorazových rukavíc?

Manipulácia a práca s potravinami

Ako spoznať a vybrať jednorazové rukavice vhodné na prácu a manipuláciu s potravinami.

Ako spoznať, že rukavice sú vhodne pre manipuláciu s potravinami?

Rukavice vhodné pre styk s potravinami je možne rozpoznať vďaka symbolu vidličky a pohára na víno.
Tento symbol podlieha zvláštnym predpisom v EU, ktoré upravujú predmety určene pre styk s potravinami:

  1. Rámcové nariadenie ES 1935/2004 stanovuje obecné požiadavky na všetky materiály a príslušenstvo (napr.rukavice) určené pre styk s potravinami
  2. Niektoré materiály, ako je vinyl, podliehajú nariadeniu EU 10/2011, ktoré stanovuje konkrétne požiadavky na výrobky, ktoré obsahujú vinyl a prichádzajú do styku s potravinami
  3. Latexové a nitrilové produkty sú väčšinou regulované na vnútroštátnej úrovni, napríklad v Nemecko sa riadi doporučeniami pre materiály prichádzajúce do styku s potravinami od inštitútu Bundesinstitut für Risikobe-wertung (BfR) alebo vo Francúzsku zákonom „Arrêté du 9 Novembre 1994“

Prečo nie sú rukavice vyrobené z vinylu (PVC) vhodné pre manipuláciu s tučnými potravinami?

Pri výrobe PVC rukavíc sa používajú zmäkčovadla ako jeden z hlavných materiálov, aby mal výsledný materiál požadovanú elasticitu, mäkkosť a pružnosť. Ftaláty nie sú na polymér PVC viazane trvalo, a preto vykazujú tendenciu prechádzať do potravín.

Vzhľadom na to, že sú zmäkčovadla vysoko rozpustné v tukoch a olejoch, prekračuje ich migračná úroveň limity povolené v smerniciach EU. Z tohto dôvodu je treba používaniu vinylových rukavíc pri styku s potravinami zabrániť.

Prečo majú rukavice pre styk s potravinami často modrú alebo modrastú farbu?

Skutočnosť, že ochranné rukavice majú často modrú farbu je možné pripísať princípu prevenciu definovanému v koncepte HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
Vzhľadom na to, že pri spracovaní potravín hrozí riziko straty častí alebo celých rukavíc, sú rukavice nosené pri manipulácií s potravinami sfarbené do modra.
Modrá je farba, ktorá sa v potravinách bežne nevyskytuje a je teda od nich okamžite rozpoznateľná, čím sa znižuje riziko kontaminácie potravín.

Aké rukavice si vybrať pre manipuláciu s potravinami?

Rukavice sa v podstate vyberajú podľa charakteru vykonávanej činnosti a danej potraviny. Obecne sa predpokladá, že potravinárskom priemysle je priama doba styku s jedným a rovnakým potravinovým tovarom kratšia ako 10 minút.
Vzhľadom k širokej škále materiálových vlastností sa odporúčajú nitrilové rukavice bez púdru, ktoré sú optimálne prispôsobené pre väčšinu požiadaviek v potravinárskom priemysle.

Latex Nitril PVC (vinyl)
Tekuté potraviny (med, vajcia, …)
Ovocie, zeleniny (šaláty, citrusy, …)
Alkohol (pivo, víno, liehoviny, …)
Mäso, údeniny
Tuky (maslo, margarín, syry, …)
Ryby, morské plody
Pečivo (chleba, pečivo, …)

Vhodné pre úplný kontakt a dlhodobú prácu s danou potravinou
Čiastočne vhodné / krátkodobý a čiastočný kontakt s potravinou
Nie je vhodné / neodporúča sa

TOP