Zabudnuté heslo

REGISTRÁCIA

Porovnanie rukavíc TEGERA® Infinity™

Ochranné pracovné rukavice TEGERA® Infinity™ môžeme medzi sebou porovnávať viacerými spôsobmi.
My sa však pozrieme na dva najžiadanejšie.

Porovnanie podľa rizika porezania / prostredia

Kolekcia TEGERA® Infinity obsahuje 13 rukavíc a z toho je 7 protirezných. Z tohto dôvodu si môžeme rukavice rozdeliť do riadkov podľa odolnosti proti porezaniu a do stĺpcov podľa prostredia, v ktorom sa budú používať.

Studené a suché prostredie Suché a polosuché prostredie Mokre a olejové prostredie
Žiadne riziko porezania
8810

8800

8801

8802

8803

8804
Odolnosť proti porezaniu B
8805

8806
Odolnosť proti porezaniu D
8807

8811

8808

8812
Odolnosť proti porezaniu F
8814

Porovnanie podľa typu rukavíc

Kolekciu TEGERA® Infinity si môžeme rozdeliť aj podľa typu (kategórie) rukavíc. Z celkového počtu 13 rukavíc je 7 protirezných, 5 ochranných (na bežné práce) a posledné - TEGERA® 8810 Infinity - sú rukavice s izoláciou proti chladu.

Ochranné pracovné rukavice

Ochranné pracovné rukavice TEGERA® Infinity môžeme najjednoduchšie rozdeliť podľa máčania.
Zatiaľ čo základné rukavice 8800 a 8801 majú máčanú iba dlaňovú časť nitrilom alebo nitrilovou penou, rukavice do mokrého a olejového prostredia 8802, 8803 a 8804 sú máčané 2x a zároveň aj oboma materiálmi.

Taktiež majú vyššiu hustotu pletenia podšívky (18 gg) čo v skratke znamená tenšie rukavice pre presné práce. Prečítajte si viac o Materiáloch použitých na rukaviciach TEGERA®.

Všetkých 5 typov dokáže odolávať kontaktnému teplu do 100°C a v norme EN 388:2016 (Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám) získali rovnaké hodnotenie. Prečítajte si Ako sa meria norma EN 388:2016.

Názov Materiál podšívky Máčanie Máčací materiál EN 388:2016

8800
Nylon, spandex, 15 gg Máčaná dlaňová časť Nitril 4121X

8801
Nylon, spandex, 15 gg Máčaná dlaňová časť Nitrilová pena / PU na báze vody 4121X

8802
Nylon, spandex, 18 gg Máčaná dlaňová časť, 2x máčané Nitril, nitrilová pena / PU na báze vody 4121X

8803
Nylon, spandex, 18 gg Máčané z 3/4, 2x máčané Nitril, nitrilová pena / PU na báze vody 4121X

8804
Nylon, spandex, 18 gg Úplne máčané, 2x máčaná Nitril, nitrilová pena / PU na báze vody 4121X

Protirezné rukavice

Protirezné rukavice TEGERA® Infinity sa taktiež delia podľa suchého a mokrého/olejového prostredia. No porovnanie rozšírime o Odolnosť proti prerezaniu (Cut Resistance).

Aj u týchto rukavíc platí, že rukavice do mokrého a olejového prostredia sú 2x máčané nitrilom aj nitrilovou penou. Rukaviciam do suchého prostredia stačí jedno máčanie (úplne, z 3/4 alebo iba dlaňová časť).

Čo sa týka odolnosti proti prerezaniu (Cut Resist.), tak tá je vyjadrená stupnicou od A (nízke) po F (vysoké). Číselná hodnota vedľa vyjadruje silu v newtonoch (N), nutnú k prerezaniu vzorku pravouhlou čepeľou v stanovenom skúšobnom rezacom zariadení. Materiál podšívky a použité technológie taktiež prispievajú ku kvalite rukavíc. Prečítajte si viac o Materiáloch použitých na rukaviciach TEGERA®.

Všetkých 7 typov dokáže odolávať kontaktnému teplu do 100°C a v norme EN 388:2016 (Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám) získali rôzne hodnotenia. Prečítajte si Ako sa meria norma EN 388:2016.

Protirezné rukavice TEGERA® Infinity používajú najčastejšie ako materiál podšívky technológiu CRF®. Jedná sa o technológiu vlákien odolných proti prerezaniu, ktorá je navrhnutá tak, aby poskytovala vysokú obratnosť a spoľahlivú ochranu proti prerezaniu.

Názov Cut Resist. Materiál podšívky Máčanie Máčací materiál EN 388:2016

8805
B / 9 N Technológia CRF®, priadze s vláknami z nerezovej ocele, nylon, uhlík, 18 gg Máčaná dlaňová časť Nitrilová pena / PU na báze vody 4X41B

8806
B / 10,3 N Technológia CRF®, priadze s vláknami z nerezovej ocele, nylon, uhlík, 18 gg Máčané z 3/4, 2x máčané Nitril, nitrilová pena / PU na báze vody 4X42B

8807
D / 17 N Technológia CRF®, sklenené vlákna, nylon, spandex, 15 gg Máčaná dlaňová časť Nitrilová pena / PU na báze vody 4X43D

8811
D / 17,4 N Technológia CRF®, sklenené vlákna, nylon, spandex, 15 gg Máčaná dlaňová časť Nitrilová pena / PU na báze vody 4X43D

8808
D / 15 N Technológia CRF®, sklenené vlákna, nylon, spandex, 15 gg Máčané z 3/4, 2x máčané Nitril, nitrilová pena / PU na báze vody 4X43D

8812
D / 18,5 N Technológia CRF®, sklenené vlákna, nylon, spandex, 15 gg Úplne máčané, 2x máčaná Nitril, nitrilová pena / PU na báze vody 4X43D

8814
F / 41,2 N Čadičové vlákno a/alebo čadičová niť, technológia CRF®, priadze s vláknami z nerezovej ocele, nylon, spandex, 13 gg Máčaná dlaňová časť Nitrilová pena / PU na báze vody 4X43F
TOP